Twój rozwój w naszych rękach

Bazując na doświadczeniu zespołu tworzącego PBS SONDA przede wszystkim stawiamy na wysoką jakość Naszych szkoleń ceniąc dobre imię firmy. Jako priorytet traktujemy uczciwe podejście do klienta, którego zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Takie podejście procentuje coraz to liczniejszym gronem stałych, zadowolonych klientów, które mamy nadzieję będzie się cały czas powiększać.

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że Nasze szkolenia mają charakter seminaryjno-warsztatowy z naciskiem na skuteczne i przystępne metody przekazywania informacji. W przypadku indywidualnych upodobań grupy lub Państwa sugestii szkolenie może skupiać się jedynie na formie warsztatowej bądź tylko wykładowej. Może również łączyć w sobie obie metody szkoleniowe. Harmonogramy zawsze dostosowujemy stricte do konkretnych potrzeb uczestników. Proszę pamiętać, że gotowe programy to tylko propozycja, którą wspólnie z Państwem możemy dowolnie modyfikować w zależności od oczekiwań.

Nowatorskie metody szkoleniowe

Nowatorskie metody szkoleniowe w oparciu o doświadczenie firmy PBS SONDA, jak również wykwalifikowani trenerzy-praktycy oraz przygotowane specjalnie dla Państwa pakiety materiałów profilaktycznych gwarantują szkolenia na najwyższym poziomie oraz zadowolenie odbiorców. Dowodem na rzetelność i profesjonalizm Naszej firmy są referencje wystawione przez dotychczasowych uczestników.

Zajmujemy się również szeroko pojętą profilaktyką szkolną. Podstawowym założeniem naszych programów profilaktycznych, dotyczących m.in. agresji i przemocy, wszelkiego rodzaju uzależnień, w tym od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, zagrożeń medialnych, nietolerancji, jest przede wszystkim zwiększenie świadomości słuchaczy. Chcemy, by ta szczególna grupa odbiorców, jaką jest młodzież szkolna, w wieku najbardziej podatnym na ingerencję czynników zewnętrznych, zwracała bądź uczyła się zwracać uwagę na zagrożenia.

Grono ekspertów PBS SONDA

Grupa naszych wykwalifikowanych trenerów to: prawnicy, kuratorzy sądowi, radcy prawni, współpracownicy Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie,ROPS w Krakowie, ROPS we Wrocławiu, ROPS w Rzeszowie, ROPS w Opolu, ROPS w Białymstoku, doradcy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, kierownicy Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta, praktycy, którzy wiedzę i umiejętności zdobyli w pracy w OPS, PCPR, byli przewodniczącymi Komisji Alkoholowych bądź Zespołów Interdyscyplinarnych, psycholodzy, biegli sądowi, certyfikowani specjaliści z zakresu przemocy w rodzinie (PARPA) oraz trenerzy TZA (Trening Zastępowania Agresji ART), a także certyfikowani specjaliści PARPA.